Putin på sjukbesök i Genéva

Bild av Ed Wexler.

Dags att summera den stora politiska händelse som nyligen ägt rum i Genéva den 16 juni. Som bekant mötte där Rysslands president Vladimir Putin, USA´s president Joe Biden.

Den yngre Putin visade där prov på stort tålamod och förståelse med den äldre mannen som uppenbarligen hade problem med sin mentala hälsa. Bland annat Sky News har visat en video från England där en förvirrad Biden hade svårt att hitta dörren till konferenssalen utan hamnade på ett kafé, och där oborstade engelsmän gapskrattar år honom medan hans hustru tar hans hand och leder honom rätt. Detta är bara ett ex. som pekar i en dramatisk riktning (demens?) och som gjorde att staben omkring Biden förbjöd honom att ha presskonferens tillsammans med Putin.

Psykopati, till skillnad från Putin har Biden ett massivt förflutet av ond bråd död förorsakad av hans imperialistiska politik. Som vice-president under Obama var han aktivt verksam för att starta kriget mot Syrien, vilket absolut inte var ett inbördeskrig utan ett sataniskt dåd i enlighet med den israeliska Yinon-planen, med avsikt att helt ödelägga Syrien.

Med viljan att döda och ödelägga fick Biden samma år 2011, tillfälle att briljera då beslut hade fattats i Washington att det afrikanska mönsterlandet Libyen skulle krossas. Det lyckades man bättre med här än i Syrien och landet befinner sig än idag i ett dödligt kaos och utgör ett levande bevis på Natos destruktiva förmåga.

(Psykopati är ett sjukligt mentalt tillstånd som gör att den drabbade är oförmögen att förstå andra människors lidande, samt total brist på skuldkänslor för utförda brott). Jämför här Joe Bidens beteende.

Men Biden´s bravader slutar inte här. Inför statskuppen i Ukraina 2014 var han på plats i Kiev för att se till så att den demokratiskt valde presidenten, Janukovitj störtades och efterträddes av den högerextreme krigshetsaren Jatsenjuk. Detta blev inledningen till det inbördeskrig där ryska frihetskämpar i de östra delarna av Ukraina försvarar sig mot nazistdominerade våldsgrupper och en USA-stödd armé.

Man har ihärdigt från mainstreams sida försökt nagla fast Vladimir Putin och Ryssland vid liknande aggressioner och krigsföretag. Man har därför i tid och otid ordat om rysk aggression och det kan man göra. Men när du ber dessa personer eller organisationer att utveckla och precisera sina anklagelser så får du inga svar. Inte att undra på – anklagelserna mot Ryssland är känslomässigt grundade, byggda på hat och utesluter därför faktabaserade resonemang. Jag har själv kontaktat informationscentra för Nato och för EU och bett om fullödig information angående rysk aggression i fallen med Georgien, Ukraina och Krim. Något svar har jag aldrig fått.

På väg till mötet i Genéva hann Biden stanna till i Bryssel för att där hetsa Nato-mötet mot Ryssland och Kina.

Nato-mötet inleddes med att man vände upp och ner på den politiska verkligheten och sade kategoriskt nej till förhandlingar med de makter som man ständigt utpekar som hotfulla. (Också det en psykotiskt drag). Man ansåg tydligen resonemang på toppnivå måste byggas på konspirationer och där passar det inte in med förhandlingar.

“Toppmötet öppnade ett nytt kapitel i Alliansens historia, baserat på ”NATO 2030” – agendan. ”Den transatlantiska länken” mellan USA och Europa stärks på alla nivåer – politik, militär, ekonomi, teknik, rymd m.m. Med en strategi som spänner över hela världen från Nord och Sydamerika, från Asien till Afrika. I detta sammanhang kommer USA snart att distribuera nya kärnbomber och nya medelstora kärnmissiler  i Europa mot Ryssland och i Asien mot Kina. Därav beslutet från toppmötet att ytterligare öka militära utgifter. Förenta   Staterna, vars utgifter uppgår till nästan 70% av de 30 Nato-staternas totala utgifter driver nu på de européiska länderna att öka sina egna kostnader.

Samtidigt stärks Nordatlantiska rådets roll. Det är alliansens politiska organ som inte fattar majoritetsbeslut utan alltid, ”enhälligt och genom ömsesidig överenskommelse” enligt Natos regler, det vill säga i överenskommelse med vad som beslutas i Washington. Nordatlantiska rådets förstärkta roll medför en ytterligare försvagning av de europeiska parlamenten.” Manilo Dinucci, Global Research 15/6 2021.

Nato urvattnar alltså de Europeiska länderna på demokratisk livskraft och underbygger ett autoritärt Washington-baserat styre. Alltså mer och effektivare vapen inom alliansen och mindre av demokrati. Och allt är då uppbyggt på en gigantisk konspirations-teori om utpekade länder farlighet.

Slutsatsen är att det tydligen inte bara är president Joe Biden som i fortsättningen bör stå under ständig läkarkontroll, utan även den gigantiska mordapparat som Nato utgör. Sunda freds-och nedrustningsorganisationer har här ett gigantiskt arbete att ta sig an.

Hans Myrebro

Du gillar kanske också...