Regeringen placerar ett museum i Stockholm för att hedra rasismen

I den sovjetiska Gulag-arkipelagen gick mer 20 miljoner arbetare och bönder en plågsam död till mötes. Den judiske professorn Yuri Slezkine har i sin bok, ”The Jewish century” klassat judarna som: ”Stalins villiga avrättare”.

Angående regeringens planer på ett förintelsemuseum

I slutet av januari 2021 fick vi veta genom Jonas Naddebo från Stadsmiljöborgarrådet i Stockholm, att regeringen planerar ett museum om förintelsen, lokaliserad i Stockholm.

Jag menar att det var icke historiskt korrekt att nämna förintelsen i singularis och med stor bokstav. Genom detta avslöjar Naddebo nämligen att han saknar historisk kunskap, samt att han anför ett klart rasistiskt budskap genom att fokusera på lidandet för en etnisk minoritet och bortse från det enorma lidande som representanter för denna etniska grupp genom tiderna förorsakat andra. Där är förintelserna staplade på hög och målet har hela tiden varit att uppnå maximalt lidande för offren. Kan även nämna när det gäller lidanden, att slavhandeln med många miljoner har varit en judisk paradgren alltifrån romartiden till dess att kristna ledare på 1800-talet lyckades få stopp på eländet.

Och varför sätta fokus på ett av de folkmord som ägde rum för 80 – 90 år sedan, samtidigt som man näst intill mörklägger de förintelser som i våra dagar äger rum i bland annat Jemen och Libyen, där Sverige varit medskyldig – börja där!

I den förintelse som Naddebo antyder skulle det röra sig om fantasisiffran sex miljoner döda judar. En siffra som togs ur luften 1967, men som präglades första gången 1924 av Winston Churchills svärfar. Siffran kom dock att höjas till skyarna som oantastlig av nutida ”historiker” med förbundna ögon.

Enligt Internationella Röda Korsets noggranna noteringar rör det sig istället om 271,301 offer.  Worldwide Jewish Population Figures från ” World Almanac and book of Facts” som har angivit antalet judar i världen år från år ser det ut så här; då rör det sig om det totala antalet judar i världen. Här redovisas några av åren:                                                                                                 

År 1936 till  15,753,633

År 1940 till  15,319,359

År 1942 till  15,192,089

År 1947 till  15,690,000

Antalet förintade 271,301 stämmer alltså väl med judarnas egna uppgifter. Går vi sedan vidare och granskar judiskt-sionistiskt agerande under 1900-talets första del, så finner vi snart att 40-50 miljoner människor fallit offer i de jude- inspirerade förintelser och folkmord som verkställts. En del av dessa var riktade mot Tyskland. Där har judarna hela tiden anfört taktpinnen och en namnkunnig ledare vid namn Samuel Untermyer, ordförande vid den internationella sionist konferensen i Amsterdam mars 1933, som har angett riktlinjen: ”Judea declares War on Germany”, och även så löd rubrikerna. 

Vidare fortsätter Untermyer: ”Kriget mot Tyskland kommer att föras av alla judiska samhällen, i alla instanser upp till regerings nivåer, av varje enskild jude. Därmed kommer kriget mot Tyskland att ideologiskt uppleva och främja vårt intresse som innebär att Tyskland fullständigt förstörs. Faran för oss judar ligger i hela det tyska folket, i Tyskland som helhet såväl som hos individer. Det måste oskadliggöras för all tid… I detta krig måste vi delta och detta med all den styrka som vi har till vårt förfogande,” Natscha Retsch – 27 mars 1933.

Snacka om förintelse, men här har du i alla fall fröet till det som skulle bli en ”Holocaust”. I själva verket var hela första delen av 1900-talet, även åren innan Hitler kom till makten, helt präglad av en furiös sionistisk iver att utplåna Tyskland med hjälp av USA och dess allierade. I detta ingick första och andra världskriget som viktiga bitar. (Samma blinda hat är nu riktat mot Ryssland).

Medeltiden ligger långt borta, men känns ändå nära. Under den tiden var det oerhört viktigt att leva under dogmen om Jesu fruktansvärda lidande och död. Det poängterades ständigt och var centralt i det samhälle där kyrkan var kärnan. För den som ville klättra i den kyrkliga eller statliga hierarkin var det viktigt att visa lydnad och inte ställa kritiska frågor. Om detta ändå skedde fanns inkvisitionen alltid i närheten för att straffa och kanske förinta vederbörande.

I vårt nutida samhälle är det, enligt en auktoritär dogm, lika viktigt att ständigt påminna sig om judarnas lidande, ”Om detta må ni berätta,” om och om igen. Allt i enlighet med tesen från Moses Hess, sionismens grundare, att: ”antisemiterna är våra bästa vänner.” Där finns nämligen ett huvudspår i det västerländska samhället, att grupper som kan framställa sig både utvalda och förföljda, gynnas. Därför kunde den judiske professorn Jeffrey Gurock i sin bok 2014, ”The Holocaust Averted”, lovsjunga holocaust som en gåva till judarna. The Times of Israel skriver 2015 i ett referat av Gurocks bok att: ”Andra världskriget var en viktig vändpunkt i den amerikanska judiska historien, och många positiva saker kom ut ur det för de amerikanska judarna.”

Då blir man tidigt varse att vill man etablera sig i samhället och ha en chans till en karriär, får inga kritiska frågor ställas angående judarna och i förhållande till andra offers dödskamp, upphaussade lidanden. Andra folkgruppers lidanden finns där i bakgrunden, men är av underordnad betydelse. Halvstatliga EXPO med sin betalda agenda-historia har till uppgift att spåra upp kritiker och avliva dem mentalt. Dessutom att se till så att skolungdomar skärmas av från en historieskrivning som eftersträvar saklighet, balans och korrekthet byggd på källor. Därigenom kränker man de ungdomar som kommer till skolan för att finna faktabaserad kunskap. 

Ett tänkt förintelsemuseum skulle bli en viktig del i en nedbrytning av den friska och fria personligheten hos nyfikna ungdomar, och ett återförande till den medeltida dogmatisk straffande värld. För äldre generationer blir det en mur mot nytänkandet.

Det är riktigt att det folkmord som utfördes under Hitlers tid är enastående och skiljer sig från det Armeniska folkmordet, Gulag-arkipelagen, Holodomor, Morgenthau-planen och Al-Nakba med tillsammans 40-50 miljoner döda och genomförda under massiv judisk ledning. De som drabbades genom Hitlers åtgärder och deras anförvanter har tilldelats rejäla skadestånd långt in i våra dagar. De andra ca; 45 miljonerna som fallit offer för judiskt våld har inte fått någonting – inte ens en minnestavla. Ingenting. 

Tillbaka till det aktuella regeringsbeslutet angående ett förintelsemuseum. De myndighetspersoner som i detta fall lydigt går judiska ärenden, benämns av judarna själva som Goyim. Betydelsen av Goyim är, duktig idiot eller bättre,”kreatur.” Kännetecknande för kreatur är bl.a. att de inte ställer några frågor utan bara marscherar på i blind lydnad. Goyism som medeltida kvasi-religion, och med Holocaust som fixpunkt, gör i dag stora framsteg i sin utmanövrering av både Islam och Kristendom samt av det fria, kritiska  tänkandet.

Hans Myrebro

Du gillar kanske också...