Kommer historiekunskap att helt förbjudas?

Kommer historiekunskap att helt förbjudas?

En väldig sal full med kvasi-historiker

När skolmyndigheten i Sverige år 2018 ville inskränka historieämnet tidsmässigt och låta undervisningen starta vid år 1700.möttes deras agerande av kraftiga protester. Man ville från flera håll ha kvar medeltiden och antiken för att kunna behålla det historiska perspektivet.

Vad man däremot i allmänhet har svalt utan protester är den kvalitetssänkning  som ägt rum, särskilt vad beträffar modern historia, samtidigt som undervisningen har flyttats ut från en lärosal med fönster utåt världen, för att placerat den i en åsiktskorridor som är enkelriktad och dåligt upplyst.

De dignitärer som möts i Bilderberggruppen och lägger upp de stora riktlinjerna för mänskligheten, kunde för några år sedan jublande konstatera att kontrollen över utbildningen har förstärkts. ”Man vill tillåta En-Världs-Globalisterna att sterilisera världens sanna förflutna. Deras insatser bär ”fantastisk” frukt. Dagens ungdom är nästan fullständigt okunniga om historiens lärdomar … Från globalismens synvinkel förenklar detta faktum läroplanen.” Citatet hämtad från Daniel Estulins bok om Bilderberggruppen, den grupp som med uppkavlade ärmar, arbetar på att eliminera historiekunskapen liksom man vill begränsa religionens inflytande. Det outtalade syftet skulle vara att människor som avklätts sin historia och sin religion lättare skulle kunna hanteras som handelsvaror i ett globalt system. Man vill ha människor som till exempel inte ifrågasätter Mainstreams tvärsäkra budskap om att skulden för kriget i Ukraina beror helt på Rysslands agerande.

Men varför denna politik? Jo, historiskt medvetenhet har alltid varit lika förhatligt bland globalisterna, som det har omhuldats i nationalisternas läger. Redan termerna globalist och nationalist uttrycker denna skillnad. För globalisten finns inga nationsgränser och därför ingen anledning att studera det som skiljer vad beträffar historisk och religiös utveckling. Man vill alltså få människor att tappa kompassen och på det sätten göra dem mer brukbara som handelsvaror. Och Bilderberggruppen liksom Trilaterala kommissionen och Romklubben utgör ett globalistiskt avantgarde. För dem finns nationalisterna till endast som hatobjekt. Så har det varit alltsedan 1900-talets början.

Till Bilderberggruppen inbjuds varje år in företrädare för Västvärldens regimer samt företrädare för banker och storföretag. Ryssland är alltid portad.

Men man nöjer sig inte med målsättningen att uppfostra ungdomar: ”som är nästan helt okunniga om historiens lärdomar,” man vill också att det lilla de lär sig ska vara, ”en steriliserad form av världens sanna förflutna.” Både Stalin och Hitler skulle ställa sig upp och applådera en sådan målsättning om de kunde.

Den 19 september 2019 i Strassburg godkände EU-parlamentet med 535 röster för, och 66 emot, en ”Joint Motion For a Resolution,” som fastställde den historiebeskrivning angående främst 1900-talet som ska gälla som absolut norm för all framtid. Resolutionen kunde lika gärna vara skriven på ett Bilderbergmöte men var i själva verket framtagen av en grupp agenda-historiker med en politisk målsättning.

Resolutionen var betitlad: ”On the Importance of European Remembrance for the Future of Europe” Dokumentet fastställer bland annat: ”…Stresses that the Second World War, the most devastating war in Europes’ history, was started as an immediate result of the notorious Nazi-Sovjet Treaty on Non-Aggression of 23 August 1939, also known as the Molotov-Ribbentrop Pact, and its secret protocols.” Där fanns även ett hemligt prototoll, som blev offentligt långt senare och inte kunde påverka utbrottet av Andra världskriget.

Ett fredstraktat mellan Hitler och Stalin skulle alltså vara orsak till ett förödande storkrig. Här har vi tydligen att göra med kvasi-historiker som är helt styrda med töm och betsel av lika styrda politiker. Inte ett ord om att Franklin Roosevelt redan innan han blev president, lovade att krossa Tyskland, och att han som president gjorde allt för att nå det målet. Ingenting om att Polens arméchef sommaren 1939 kunde yttra att: ”Polen vill ha kriget mot Tyskland och Tyskland kommer inte att kunna undvika det, även om de vill.” Eller Churchills ord den 3 sept. ”Detta är Englands krig och målet är att krossa Tyskland.” Frankrike var så bearbetat av USA:s toppdiplomat Bullit att de inte hade förmåga att stå emot USA:s krigshets. Under tiden gjorde Hitler vad han kunde för att få till stånd en non-aggressionspakt med Polens utrikesminister Beck. När det misslyckades vände han sig till Stalin.

Att Sovjet anges som en utlösande faktor för ett storkrig får sannolikt ses som ett utslag av russofobi – allt för att dölja den förödande allt överskuggande Amerikanska målsättningen dikterad av sionistiska krafter. ”Våra judiska intressen kräver den slutliga förintelsen av Tyskland,” W. Jabotinski, Irguns grundare. Nej, hade man velat med myndighet fastställa orsakerna till Andra världskriget, hade man naturligtvis börjat med att nämna Versailles-diktatet. För att därefter övergå till att redogöra för den krigsförklaring som det Sionistiska världssamfundet levererade vid sin konferens i mars 1933,” Judea Declares War on Germany.” Det var en krigsförklaring med makt och myndighet eftersom USA oreserverat ställde sig bakom den. Därifrån utgick man då man under de närmaste åren med energi sköt Hitler framför sig mot den väntade katastrofen som skulle innebära, ”att Tyskland skulle helt förstöras,” för att tala med den sionistiske ordförandes, Samuel Untermayers ord.

Men om man ändå står så fastnaglad vid etablissemangets bild av Hitler som krigshetsare, att man inte kan ta till sig de förklaringar som jag givit ovan, så har man mycket svårt att komma förbi Englands och Frankrikes roll i sammanhanget. Andra världskriget startade inte i och med att Tyska trupper gick in i Polen för att ta tillbaka Danzig, som berövats Tyskland 20 år tidigare. Kriget blev ett världskrig när England och Frankrike på USA:s order förklarade Tyskland krig den 3 september 1939. Det fanns ingen anledning till detta. Tyskland hade aldrig hotat eller visat intresse för dessa länder.

Lika skrämmande är att konstatera att EU-parlamentarikernas historiekunskap uppenbarligen har förintats, om den ens har existerat. Det innebär att de som ska leda Europas öden in i framtiden lika gärna kunde ersättas av zombies. Ja, kanske inte riktigt, för här har dessa parlamentariker också tagit på sig uppgiften att utrusta våra ungdomar med skygglappar och styra dem med piskrapp om de avviker från den ”sanna” vägen och förhindra att de börjar utforska verkligheten. På detta sätt dödar man det intresse för historia som naturligt uppstår hos ungdomar i ett demokratiskt samhälle. Syriens president al-Assad hade tydligen helt rätt när han yttrade att västerländska politiker tycks helt sakna historisk kunskap och den lilla kunskap som de har sträcker sig endast en vecka tillbaka i tiden.

Tre år efter EU:s resolution är Vladimir Putin den ende västerländska toppolitiker som kraftfullt har reagerat mot Bryssels tarvliga sätt att åsidosätta vetenskapliga fakta för att kunna nå politiska poäng. EU har förlorat all trovärdighet på historiekunskapens område och därmed skapat jordmån för smutsiga propagandister att bereda mark för nästa krig. Ett av dessa krig utspelas just nu i Ukraina där CIA- styrda lögner och klibbig propaganda håller krigselden vid liv. Man ägnar sig i Bryssel åt perversion, mörkläggning, politisk styrning av historia och därmed dödförklaring av historiekunskapen.

Historiekunskap är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle, nu undermineras den från centralt håll. Därför finns förlaget Historiskt Korrekt – Cleo, som en motvikt.

 

Jan Westh

Du gillar kanske också...