Hem

Historiskt Korrekt – Cleo

Böcker som gräver efter sanningen,

samt artiklar med sting

URVAL AV BÖCKERNA

NATO Ett monster på katastrofkurs

NATO:s övergång från att ha varit en försvarsorganisation till att utformas som ett verktyg för USA:s imperialism, har inte kunnat ske utan en av sionistiska krafter styrd massmedial kommandostruktur.

Följden har blivit ett NATO för vilken folkrätten och människors överlevnad har formats som ointressanta bagateller i strävan efter att förverkliga USA:s heliga vilja – som är att etablera ett världsherravälde.

Följden har också blivit, att under de år som gått från 2001 till nu, har USA och dess NATO- allierade invaderat och ockuperat, dödat, allvarligt skadat och fördrivit mer än 10 miljoner människor från Mellanöstern och Nordafrika.

Nu vill man gå vidare med sina härjningar, samtidigt som man försöker peka ut ryska aggressioner, vilka man dock inte kan ge exempel på.

Denna bok finns även som e-bok i butiken.

SKÖVDE – Så minns jag livet i en svensk militärstad på 1940 och 50-talet

Skövde är inte längre den obetydliga prick i skuggan av Billingen, som Carl von Linné beskrev den som. Staden har spelat roll under olika tider och på olika sätt.

Inte minst under Andra Världskriget fick den ta på sig en tung militärstrategisk uppgift. Med tre regementen och en Milo-stab samt långt mer än 10 000 militärer mer än fördubblades stadens befolkning under fem år. En miljö som ändå skildras med humor och värme.

Det kan därför vara viktigt och givande att återuppliva minnet av det som vi då på nära håll fick uppleva som det tänkbara – och som nu, 80 år senare, tornar upp sig igen som hot, och tyvärr inte längre som det otänkbara.

Denna bok finns även som e-bok i butiken.

Den gamla goda Medeltiden

Boken ”Den gamla goda medeltiden” är en härlig historiebok som är både lättläst, överskådlig och intresseväckande. Westh har skrivit sin bok personligt och med glimten i ögat. Texten är trovärdig och de vackra illustrationerna lyfter fram tidsepoken i ljuset.

– Jan-Öjvind Swahn, docent, professor

Med boken ‘Den gamla goda medeltiden’ har Jan Westh åstadkommit en bok som är både folkbildande, lättläst och rolig. Njutbar och nyttig läsning för både unga och gamla.

– Ebbe Schön, docent, folklivsforskare

Westh har på lite mer än 150 sidor, med fina illustrationer, lyckats skriva en spännande och humoristisk ”korthistoria” om medeltida historiska personligheter. Boken rekommenderas till läsning.

– Bo J Theutenberg, professor och ambassadör

Det är en bok som förmodligen kommer öka intresset för historia/släktforskning – mycket lättläst med ett inslag av humoristiska och tänkvärda kommentarer från författaren. Kan varmt rekommendera denna bok som belyser äldre tiders aristokrati och släktskap på ett enkelt sätt.

– Dennis Karlsson, ordf. Tjörns släktforskare

ssim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

De skapade ett Blodigt 1900-tal del 1

När man skriver 1900-talets historia med avsikten att det århundradets stora och dramatiska händelser ska vara Historiskt Korrekt beskrivna kommer man snabbt fram till ett resultat som väsentligt skiljer sig från den dominerande och agendastyrda historieskrivning som bland annat präglar skolans undervisning i ämnet. ”De Skapade ett Blodigt 1900-tal” utgör ett gediget och omskakande historiskt dokument som med kraftfullt källmaterial avslöjar de drivande krafterna och aktörerna bakom vår tids största katastrofer.

De skapade ett Blodigt 1900-tal del 2

Efter att man läst första delen av ”De skapade ett blodigt 1900-tal”, som på ett pedagogiskt sätt avslöjar de krafter som kunde iscensätta två krig mot Tyskland, så fanns kanske förhoppningen om att i och med att Andra världskriget avslutades och Nationalsocialismen krossats, så skulle de goda krafterna få sin chans och en universell fred skulle råda. Men nej, situationen i Europa och övriga världen har undan för undan blivit mer och mer förintande och krigiskt svårbemästrad. Det var alltså inte Nationalsocialismens agerande som fick författaren att stämpla 1900-talet som ett blodigt århundrade. Nya avslöjanden följer i denna del 2.

They created a Bloody 20th century part 1 [English]

When writing the history of the 20th century with the intention that the great and dramatic events of the century should be Historically Correctly described, one quickly arrives at an outcome that differs significantly from the dominant and agenda-driven historiography which, among other things, characterizes the school’s teaching in the subject. A Bloody 20th Century ”is a solid and shocking historical document that with powerful source material reveals the driving forces and actors behind the greatest disasters of our time.

”After reading Hans Myrebro’s book, one quickly realizes that the writing of history we have received through school, higher education and the mass media is largely a forgery…”

– Pia Hellertz, Fil.dr.

“The book is a fantastic source of knowledge, produced through a simple and pedagogical narrative. The book has an obvious place in history teaching at high school, but also at university level. ”

– Lasse Wilhelmsson, Author, Writer.

Omdömen om böckerna

Hans Myrebro, (pseudonym), has written a very important analysis of NATO; it gives me great pleasure to recommend the book to everybody interested in politics. The book is also very timely given President Elect Trump critique of NATO as outmoded, passé, and EU launching its own army independent of the USA.

Johan Galtung

Professor of Peace Studies

NATO-ett monster på katastrofkurs, är en lättläst och väldokumenterad skildring av NATO,s destruktiva och morbida verksamhet under de senaste 15-20 åren
 
Pia Hellertz

Pia Hellertz

fil. dr.