Hem

Historiskt Korrekt – Cleo

Böcker som gräver efter sanningen,

samt artiklar med sting

URVAL AV BÖCKERNA

3 e-books for $14.90 – NATO – An Entity Set on Disaster + They Created a Bloody 20th Centry part 1 + Part 2

A unique opportunity to order all three E-books for only $14.90 / 149 SEK (ordinary price $17.70 / 177 SEK)

NATO’s transition from being a defense organization to functioning as a tool for US imperialism has only been possible with the highly manipulated and controlled global mass media infrastructure. The result is a NATO which regards international law and human survival as unworthy trifles, and which prioritizes the quest to realize the unassailable will of the United States — to establish world domination.

They Created a Bloody 20th Century part 1 and part 2 are solid and reshaping historical documents that reveals, with powerful source material, the driving forces and actors behind the greatest and bloodiest disasters of our time.

NATO Ett monster på katastrofkurs

NATO:s övergång från att ha varit en försvarsorganisation till att utformas som ett verktyg för USA:s imperialism, har inte kunnat ske utan en av sionistiska krafter styrd massmedial kommandostruktur.

Följden har blivit ett NATO för vilken folkrätten och människors överlevnad har formats som ointressanta bagateller i strävan efter att förverkliga USA:s heliga vilja – som är att etablera ett världsherravälde.

Följden har också blivit, att under de år som gått från 2001 till nu, har USA och dess NATO- allierade invaderat och ockuperat, dödat, allvarligt skadat och fördrivit mer än 10 miljoner människor från Mellanöstern och Nordafrika.

Nu vill man gå vidare med sina härjningar, samtidigt som man försöker peka ut ryska aggressioner, vilka man dock inte kan ge exempel på.

Denna bok finns även som e-bok i butiken.

SKÖVDE – Så minns jag livet i en svensk militärstad på 1940 och 50-talet

Inte bara Skövdebor, inte Västgötar, inte bara vi tillräckligt gamla för att känna igen oss… den här lättsamma och humoristiska boken – Läs den! Ett tidsdokument över en svunnen tid, minnen och lärdomar för både unga och gamla. – Per 88 år

 

Denna bok finns även som e-bok i butiken.

Den gamla goda Medeltiden

Boken ‘Den gamla goda medeltiden’ är en härlig historiebok som är både lättläst, överskådlig och intresseväckande. Westh har skrivit sin bok personligt och med glimten i ögat. Texten är trovärdig och de vackra illustrationerna lyfter fram tidsepoken i ljuset.

– Jan-Öjvind Swahn, docent, professor

Det är en bok som förmodligen kommer öka intresset för historia/släktforskning – mycket lättläst med ett inslag av humoristiska och tänkvärda kommentarer från författaren. Kan varmt rekommendera denna bok som belyser äldre tiders aristokrati och släktskap på ett enkelt sätt.

– Dennis Karlsson, ordf. Tjörns släktforskare

ssim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

De skapade ett Blodigt 1900-tal del 1

De Skapade ett Blodigt 1900-tal” utgör ett gediget och omskakande historiskt dokument som med kraftfullt källmaterial avslöjar de drivande krafterna och aktörerna bakom vår tids största katastrofer. 

”Efter att ha läst Hans Myrebros bok inser man snabbt att den historieskrivning vi fått genom skola, högre utbildning och massmedia är till en stor del förfalskning…”

– Pia Hellertz, Fil.dr.

 

Boken är en fantastisk kunskapskälla, framställd genom ett enkelt och pedagogiskt berättande. Boken har en självklar plats i historieundervisningen på gymnasie-, men även på universitetsnivå.

– Lasse Wilhelmsson, Författare, Skribent.

 

De skapade ett Blodigt 1900-tal del 2

Det var alltså inte Nationalsocialismens agerande som fick författaren att stämpla 1900-talet som ett blodigt århundrade. Efter att man läst första delen av ”De skapade ett blodigt 1900-tal”, följer nya avslöjanden i del 2.

They created a Bloody 20th century part 1 [English]

A Bloody 20th Century” is a solid and shocking historical document that with powerful source material reveals the driving forces and actors behind the greatest disasters of our time.

After reading Hans Myrebro’s book, one quickly realizes that the writing of history we have received through school, higher education and the mass media is largely a forgery…” – Pia Hellertz, Fil.dr.

 

The book is a fantastic source of knowledge, produced through a simple and pedagogical narrative. The book has an obvious place in history teaching at high school, but also at university level.– Lasse Wilhelmsson, Author, Writer.

Omdömen om böckerna

Hans Myrebro, (pseudonym), has written a very important analysis of NATO; it gives me great pleasure to recommend the book to everybody interested in politics. The book is also very timely given President Elect Trump critique of NATO as outmoded, passé, and EU launching its own army independent of the USA.

Johan Galtung

Professor of Peace Studies

NATO-ett monster på katastrofkurs, är en lättläst och väldokumenterad skildring av NATO,s destruktiva och morbida verksamhet under de senaste 15-20 åren
 
Pia Hellertz

Pia Hellertz

fil. dr.