Om Historiskt Korrekt

Historiskt Korrekt – Cleo

Förlagets ledstjärna är Historisk Korrekthet. Det behöver inte betyda  att resultatet blir perfekt, men målsättningen – frihet från politisk och religiös agendastyrning, är grunden.
 
Motsatsen till Historisk Korrekthet är Agendastyrd beskrivning av historiska förlopp, där källorna är mindre viktiga, medan direktiv från personer och grupper, ofta kapitalstarka sådana, får vara bestämmande. Resultatet blir då en kvasi-historik som är ovärdig ett demokratiskt samhälle. Mycket av de västerländska skolornas och universitetens historieundervisning är präglad av en agenda.
 

Välkommen att beställa våra böcker!