Varför var det viktigt för Biden att starta kriget i Ukraina?

Nazistiska Azov marscherar,

Joe Biden var vice president i Obama´s regering där John Kerry var
utrikesministerår 2014. De arbetade åt samma håll när det gäller Ryssland, men
Biden var den drivande kraften när det gällde att få till stånd en statskupp i
Ukraina. Därför ställde han villigt upp när det började dra ihop sig på Maidan-
torget i Kiev. Han sprang där omkring tillsammans med bl.a. John McCain och
delade ut godis till de avlönade högerextremister som svarade för
våldsinslagen. Dessa hade under många år uppfostrats och hjärntvättats genom
främst USA´s försorg. Namnkunniga nazister från Hitler-tiden sågs som
föredömen.

Viktoria Nuland, USA´s europaansvarige, kunde nämligen i samband den
statskupp som ägde rum i Kiev, februari 2014, berätta att Washington hade
sedan 1991 spenderat 5 miljarder USD i Ukraina på ”demokratifrämjande
åtgärder”, i själva verket var det frågan om att huvudparten av stödet gick till
omstörtande verksamhet genom så kallade ”Frontgrupper”, vilka arbetade med
nazistledaren Svoboda från Hitler-tiden, som föredöme. Man kan inte säga att
man arbetar för demokrati samtidigt som man genomför en statskupp.

Ledstjärnan kom då att bli ett brinnande hat mot ryssar och alla som inte
ansågs vara genuint germanska. Dessa betecknades som ”untermenschen”.
Statsskicket var ett demokratiskt men oligargiskt system där ekonomisk
utveckling var obefintlig och där makten inte låg hos politikerna utan hos rika

oligarker – där fanns ändå en kämpande demokrati. Den demokratin föruddes
och störtades av det Washington-gäng i vilken Viktoria Nuland ingick. Sedan
kunde Nyland i egenskap av amerikansk politiker tillsätta en person från
extremhögern, Arsenij Jatsenjuk, som premiärminister, detta i ett av Ryssland
broderländer, Ukraina. Tydligare än så kan man knappast staka ut vägen till
krig.

Men det ekonomiska och moraliska stöd som USA serverade gick aldrig till
bekämpande av odemokratiska oligarker, utan till att uppblåsa rasistiska
stämningar i nazistisk stil mot den ryska befolkningen och andra minoriteter
som gärna benämndes ”untermenschen” och som man ansåg klart skilde sig
från den germanska rasen. Denna form av mental ruttenhet återfanns främst i
de västliga delarna av landet.

Redan från Ukrainas bildande arbetade alltså USA på att så ut en draksådd av
okunskap och genuint hat, som efter statskuppen kom att sprida sig österut
med hjälp av bl. a den nazistiska Azov-batallionen mot den ryska gränsen. Alltså
mot ett land som under Andra Världskriget fick uppleva hur fler än 20 miljoner
av dess medborgare slaktades av nazisterna. Kan man tänka sig en mer
opsykologiskt och satanisk strategi.

Det är verkligen ynkligt, att de ukrainska soldaterna inte inser, att de inte slåss
för sitt fosterland, utan de kämpar för att Uncle Sam skall behålla makten över
Ukraina. Det var nämligen där, den 24 februari 2014 som Ukraina förlorade
sin självständighet och blev en amerikansk vasallstat. Och varför vill Uncle
Sam, Biden, behålla den makt över Ukraina som man tillvällade sig genom en
statskupp för 8 år sedan. Jo, han kan då använda landet som ett slagträ i sitt
mål att fragmentera, destabilisera Ryssland.

Carl Gershman, chef för amerikanska NED, som med ett enormt stöd från USA
arbetar med att omstörta och förstöra olika regimer, kunde den 26 september
2014, beskriva Ukraina som, ” den största trofén, och ett viktigt steg på
vägen att störta Putin.” Där har du det, det var där det satt. Och där fick du
frågan besvarad; Varför det var viktigt för Biden att starta kriget i Ukraina!
Och de presidenter som har suttit vid makten efter 2014 har alla varit Oncle
Sams knähundar.

Kriget i Ukraina började för åtta år sedan. Och så fort statskuppen var
genomförd och en regering med flera nazister som ministrar på viktiga poster
kunde då släppa loss para-militära grupper mot en närmast obeväpnad rysk
minoritet i de östra delarna av landet. Där startade det helvete som USA under
många år arbetat med att förverkliga. Att USA därigenom ställer till ett helvete
för mer än 40 miljoner människor ser man som oväsentligt. USA har aldrig tagit
ansvaret för ett förintelse-maskineri som ofta fått arbeta på högvarv.

När vi letar efter tydliga orsaker till kriget i Ukraina kan vi absolut inte bortse
från den demoniska roll som det västerländska mainstream spelar. Den
institutionen har för länge sedan spelat ut sin roll som objektiv informatör och
har i stället hängivet sig åt en omättligt krigshysteri och utpekare av den makt
eller stat som härnest bör elimineras. Till slut når man sitt mål och
allmänheten förstår vilken som är näste man att hängas, i detta fall Putin.

Sedan kan man slå sig för bröstet självbelåtet och sturskt. Kom ihåg att Franklin
Roosevelt behövde två extra år av extrem medial hatretorik för att få det
amerikanska folket att förstå, att ett krig mot Hitler var absolut nödvändigt.
Hans allierade i Europa tog gärna på sig jobbet att klara av den första fasen.
Utan en massmedial krigs-agenda blir kanonerna arbetslösa.
Sedan var det, det där med pengarna. USA är det enda landet som tjänar multi
på detta europeiska krig, som de till sist lyckades få till stånd.

Hans Myrebro

Läs gärna mer i min bok: NATO-ett Monster på Katastrofkurs.
Historiskt Korrekt.se

Du gillar kanske också...