Ukrainska nazister behöver inte vårt stöd

Stora demonstrationer i Kiev för att hedra den nazistiska division Galicia, källa Ruptly

På ledarplats i Jp den 21 april läxar redaktören Perlenberg upp Putin och Ryssland, som en del i mainstreams massmediala kanonad i avsikt att förbereda  ett pulvriserande av Ryssland, genom ett krig som skulle kunna krossa hela Europa. En väpnad storkonflikt som bl.a. flera tankesmedjor i Nato´s grannskap  varmt rekommenderar.

Inte mycket har hänt i Ukraina sedan USA genomförde sin statskupp 2014 och placerade en marionettregering i Kiev. Denna regerings första uppdrag under Arsenij Jatsenjuks ledning blev att förbereda USA´s annektering av Krim. Jatsenjuk var tillsatt av USA´s sändebud Victoria Nuland, och redan två veckor före statskuppen hade en mycket stor flottstyrka avseglat från Norfolk med kurs på Krim. Avsikten var att snabbast möjligt etablera en stor militärbas på Krim, och resten av ön skulle bli ett nytt Israel.

Ryssar skulle möjligtvis få stanna kvar på ön, men då som tjänstefolk. Det var i det läget som Putin beslöt att rädda Krim åt dess befolkning genom att låta sina trupper helt fredligt marschera ut på ön. Något brott mot internationell lag förekom inte av den anledningen att en sådan internationell lag inte längre existerar sedan USA vid upprepade tillfällen krossas den under militära marschkängor.

Jatsenjuk regering som inhyste fyra nazister uteslöt allt inflytande från den stora ryska minoriteten. En minoritet som minskat då 12 miljoner har lämnat landet sedan 2014. De flesta har flytt till den relativa friheten i Ryssland.  Det nazistiska inflytandet har inte eroderat, utan tvärtom ökat och när FN den 18 november 2019 godkände resolutionen: ”Bekämpning av förhärligandet av nazism, nynazism och rasism…” röstade 122 stater för, medan 2 röstade emot. Dessa 2 var USA och Ukraina. De vill inte släppa ifrån sig nazismideologin som ju är en viktig beståndsdel i deras statsbyggnad.

En implementering av Minsk II-avtalet, som skulle kunna lösa problemet med Donbass har Kiev kategoriskt förhindrat.

Situationen påminner alltför väl om läget före andra världskriget. För att åstadkomma krig i ”civiliserade” domäner krävs det att man har en folkopinion med sig. Det hade inte president Roosevelt 1937, när han redan då ville krossa Tyskland. Därför måste han vänta ett par år, år som användes på ett medialt mycket kraftfullt sätt, då man spred lögner om Hitler för att få folk att tro att denne man är livsfarlig för hela mänskligheten. Två år senare var opinionen mogen för ett krig som Hitler inte kunde värja sig från. 

Det polske arméchefen uttalade i juni 1939: ”Hitler försöker slippa undan ett krig, men han skall inte lyckas. Blodet ska flyta i strömmar”. Och Churchill uttalade i början av september samma år: ”Detta krig är Englands krig, och målet är att krossa Tyskland”. Obs, det var inte nazismen som skulle krossas, utan Tyskland.  Två betydande personer kämpade dock för att avstyra ett krig, den ena var Adolf Hitler och den andra var USA`s London ambassadör Joseph Kennedy. Båda fick plikta för sina ansträngningar.

Carl Gershman, chef för National Endowment for Democracy, uttalade sig klart om USA´s imperialism byggnad när han den 26 sept. 2014 beskrev: ”Ukraina som den största trofen och ett viktigt steg på vägen att störta Putin.” Alexej Navalnyj var tydligen tilltänkt att bli Nato´s springpojke i uppgiften att utföra nästa steg i störtandet av Putin. Detta i en situation där Ryssland är omringat av 27 välbeväpnade stater, där flertalet av dem har ett mycket blodig aggression-historia under 1900-talet och fram till nu, bakom sig.

Den zombie kör som Perlenberg är en del av har ingenting lärt och ingenting förstått. Den viktigaste delen i krigsförberedelser är att avskärma sig från den utmålade fiendes argument. Det är därför amerikanska presidenter alltifrån George Bush och intill nu har vägrat seriösa samtal med den part som är tänkt att likvideras. Vi vet hur Donald Trump råkade illa ut när han försökte inleda en dialog med Putin. Den mediala krigshetsen går vanligtvis hand i hand med en ekonomisk krigföring. Så även här.

På en helt annan nivå vet vi hur redaktören för Frankfurter Allgemeine Zeitung, Udo Ulfkotte, råkade illa ut när han för några år sedan berättade om hur han år efter år tvingades ljuga  och smutskasta Ryssland, för att få behålla sitt jobb. Medan russofobiska artiklar belönades av CIA på olika diskreta sätt.

Här finns tyvärr inte plats att bemöta alla de felaktigheter som red. Perlenberg strör omkring sig och slänger i ansiktet på sina läsare. Men han har säkerligen en god relation med CIA och det är ju huvudsaken.

Hans Myrebro

Du gillar kanske också...