Iran utmärker sig inte som en terrorstat

Källa: Global politics

Den ofta återkommande beskyllningen från främst USA och Israel att Iran skulle vara vår tids främsta terrorstat, saknar grund. En grupp i USA bestående av ca; tjugo avhoppade och pensionerade säkerhetsexperter och höga militären har skickat till president Trump under 2019 en inlaga som ger en helt annan och väl underbyggd bild av Irans status i terror sammanhang.

MEMORANDUM FOR: The President

FROM: Veterans Intelligence Professionals for Sanity

SUBJECT: Is Iran the ” Worlds Leading Sponsor of terrorism?”

Här följer ett sammandrag av detta Memorandum:

Anklagelserna om terrorism riktade mot Iran kommer främst från USA, tätt följd av Saudiarabien men numera även Israel. Saudiarabien har redan glömt att 15 av de 19 terrorister som är förknippade med 9/11 kom från Saudiarabien. Och detta var ingen enstaka företeelse. Memorandumet räknar upp 14 muslimska terrorgrupper – 13 av dem stöds av Saudiarabien, endast Houthis stöds av Iran.

För 20 – 30 år sedan var det realistiskt att benämna Iran till terrorstat. Tyvärr har en vårdslös retorik dröjt sig kvar från den tiden och man talar tills nyligen om att utplåna Israel. Men det är få som vill uppfatta det som en seriös målsättning, särskilt inte som de båda ländernas säkerhetstjänst stundom kunnat samarbeta. 

Iran samarbetar med Hezbollah som enligt de amerikanska experterna inte längre är en terrororganisation, men en politisk rörelse och en del av Libanons statsapparat som bland annat har som målsättning att försvara landet mot Israels aggression.

När det gäller terrorstater så utmärker sig USA och ligger hela tiden i den högsta divisionen och kommer därför inte att närmare avhandlas här. Men jag vill ändå nämna USA i samband med Iran, eftersom U.S. Joint Special Operation Command (JSOC) under flera decennier i samarbete med Mujahedin-e-Khalq (MEK) och exiliranier utövat terrorverksamhet efter bästa förmåga inne i Iran.

MEK var länge klassad som terroristorganisation, intill dess att USA beslöt att så länge MEK avrättar Iranier istället för amerikanska medborgare, så är den inte längre en terrororganisation. Detta är ett bra exempel på amerikansk politisk logik. USA´s FN- ambassadör Nikki Haley är inne på samma spår när hon nyligen yttrade att : det är svårt att hitta någon terrorgrupp i Mellanöstern som inte bär på Irans fingeravtryck – motsatsen är tydlig för alla som har synen i behåll.

USA och Saudi-Arabien pekas utan påtagliga bevis ut Iran som: ”the biggest sponsor of terrorism in the world.” Däremot är det fantastiskt lätt att hitta bevis för att dessa länder har terrorism som en väsentlig del av politiken och att länder som Storbritannien och Frankrike, vilka är Nato-stater, villigt ställer upp för att verkställa  uppdrag som går utanför folkrätten och alltså är terrorhandlingar.  Men över denna terrornivå finns Israel som redan 1992 genom Yinon-planen, kom att förtydligas genom Clean-break-doktrinen 1996 vilken drar upp riktlinjerna för hur Mellanöstern ska söndersmulas och ommöbleras med hjälp av proxy-armeer och USA/NATO stöd. Här vill jag då tillägga att:

Saudiarabien har förutom ett massivt stöd till de terrorgrupper som haft till uppgift att demolera Syrien även sett det som angeläget att sprida det morbida salafistiska budskapet utöver jorden. Nu vill USA dra sig ur Syrien, och därför har Qatar har fått order om att ställa upp med 10 000 soldater för att ta vid när USA drar sig ur. Saudis försvarsminister Adel al-Jubeir sa i slutet av april 2018 att: ”Qatar must send troops to Syria before the US president refuse protection of Qatar… if the US ceases to ensure the security of Qatar, then the regime in this country will be toppled in less than a week.” Dessa 10 000 man kommer naturligtvis inte att försvara Assad.

Saudis stora projekt att förinta Yemen och svälta ihjäl dess befolkning genom blockader och bombningar är sedan flera år är välkänt men möts knappast av globala protester. Mindre känt för omvärlden är tyvärr att det inte är frågan om ett inbördeskrig i Yemen, utan ett proxykrig där främmande makter svarar för dödliga insatser genom ombud. Det är inte heller torgfört av massmedia att USA och England direkt och indirekt stöder Saudiarabiens demolering av landet. Men där har vi terroristerna i full aktion – terroristernas division 1.

Ändå fortsätter USA på Israels order att basunera ut och peka ut Iran som terrorns moderland. Men det finns en anledning till detta. All den hat och hetspropaganda som riktats mot Iran utgör del av en krigsförberedelse som blir allt mer dramatisk. Ingenting blir bättre av att USA genomför omfattande sanktioner för bl.a. livsmedel och medicin som drabbar 60 miljoner människor. Lägg därtill liknande sanktioner mot Yemen så förstår du att Washington är den globala terrorns huvudstad. Den 11 maj hade ”the American Conservative” rubricerat  sin artikel om skeendet i Mellanöstern med  ”Israel Nudges USA Towards War With Iran”. Artikelförfattaren ber oss observera, att samme Netanyahu som år 2003 arbetade frenetiskt för att förverkliga kriget mot Irak, nu satsar stort för att dra in sin vasall USA i ett krig mot Iran. ”Wall Street Journal” var inne på samma spår två dagar tidigare när man bland annat informerade om att: ”USA tries to get allies to joint the U.S. in confronting Iran across the region”. De tre terrorstaterna USA, Saudiarabien och Israel har svårt att dölja sina fula ansikten.

Hans Myrebro

Du gillar kanske också...