Nato´s globala krig mot miljön

Bild: JeanbaptisteM (CCBY2.0).

Samt avsaknad av försvar mot pandemier och bränder.

Både Corona och Nato är numera Pan-makter, d.v.s. globala aktörer. Båda är aggressiva och svåra att förutsäga. Medan Coronan rört sig i största hemlighet och främst slagit till mot gamla och svaga, så har Nato marknadsfört sig som en försvarsorganisation med uppgift att försvara uttalat starka stater såsom USA, Tyskland och England i första hand. Man har dock aldrig under sin sjuttioåriga tillvaro behövt gå in i rollen som aktiv försvarsmakt i en hotfull situation. Till detta har helt enkelt saknats fiender.

Intill nu!

I ”Strategic concepts of 1999 and 2010”, listade Nato en mängd hot mot den befolkning som man sade sig vilja försvara. Där fanns då; drug trafficking, laser weapens, electronic warfare, climate change med mera.  Men ingenting om biologiska vapen, vare sig de är mänskliga produkter eller naturliga företeelser. I sanning underligt eftersom det i runt om i världen har framställts biologiska vapen – det borde därför vara naturligt för en försvarsallians att skaffa sig och utveckla ett biologiskt försvar, som kan skydda allmänheten.

Självklart borde man också se till så att det i en krissituation inte bara finns vapen att tillgå, utan också skyddsutrustning för den befolkning, som man har en ambition att skydda. Men så har det inte fungerat. När Corona epidemin bröt ut med början i Italien fanns ingen skyddsutrustning att tillgå. Ryssland kunde dock ingripa kraftfullt genom att skicka åtta stora transportplan med skyddsutrustning till Italien. EU hade ingen hjälp att erbjuda medan Nato till och med försökte förhindra att den ryska hjälpen nådde fram.

Undan för undan fick Coronan fäste med dödliga resultat och Nato beslöt då att kraftfullt ingripa för att mildra verkningarna. Man tycker då att man mest effektivt ingriper genom att verkställa en jättelik militärmanöver på europeisk mark. 40.000 soldater kom att engageras och av dessa var 20.000 man amerikanska soldater, vilka kom att fraktas till Europa tillsammans med massor av tunga vapen och med en ohygglig miljöpåverkan som följd. ”Defender-Europa 20,” som spektaklet kom att kallas. Det hela kom sedan att upprepas år 2021. 

I sitt ”Strategiska Concept” använder inte Nato ordet, ”Enemy,” när de radar upp alla hot. Det ordet är reserverat för Ryssland. På samma sätt har landet i öster i Sverige under lång tid har förkortats FI. Därför har man haft svårt att upptäcka en verklig fiende, men nu har man gjort det. Man har mött Coronan på slagfältet.

I Global research beskriver Brian Gray hela baletten: ”So why exactly do the brain trusts of this Britih/US-led bully boy global army deem this silly stomping of boots and rattling of sabres nessessary? Because of cource…as the leaders of the desparate, morally and financially bankrups so-called rules-based western liberals-democrcies and the lying legacy media have been shouting for the last two decades… that evil thug and dictator Vladimir Putin and his ”Red Army” is intent on invading and conquering Europé and world domination.”

Därför är det viktigt för Nato att springa förbi Corona-infernot och därmed lämna Europas folk i sticket, för att i stället provokativt vifta med sablarna vid den ryska gränsen, där redan Canadensiska trupper stationerade i Lettland ställt upp i frontlinjen, för att vid order söka förverkliga Napoleons Moskva-drömmar

I skrivandes stund ser det ut som om Coronan har det absoluta övertaget då till och med Nato-förband har insjuknat och gått till sängs. Och även om soldathorden snart står uppradad vid ryska gränsen, så är det troligt att man låter det stanna vid en korkad provokation. Putin har nämligen gjort fullständigt klart, att någon militär aggression mot Nato är helt ointressant från rysk sida. Men man vill ha ett så starkt försvar, så att det blir helt ointressant för någon makt att anfalla Ryssland.

Hade Nato`s generaler och politiker lyssnat på Putin så hade åtskilliga miljarder, som de jättelika militärövningarna kostat, kunnat sparas. Ännu viktigare är dock att enorma miljöutsläpp skulle kunna reducerat. Och detta gäller inte bara militära äventyr i Europa. I år bedriver stora flottenheter från ett flertal Nato-länder omfattande intrång i Svarta havet och Sydkinesiska sjön helt i avsikt att provocera Ryssland och Kina till stridshandlingar. Om inte annat så innebär sådana eskapader att enorma mängder drivmedel förbrukas, med ofrånkomliga utsläpp i atmosfären som följd. I trettio år har vi alla känt till faran med ökande miljöutsläpp och dess konsekvenser. Nato har helt negligerat denna fara. I stället för att bygga på militärbudgeten med oerhörda miljarder hade man kunnat finansiera ett effektivt brandförsvar i ett flertal länder. Bränderna utgör ett allt större hot. Men något militärt hot har Nato ännu inte funnit från de stater som man omringat.

Dessa sjöäventyr är inte militärt motiverade på grund av något hot, utan har som mål att provocera dessa länder till att utlysa allvarliga krigshandlingar. Dessa stridshandlingar kommer då naturligtvis att i sin tur resultera i enorma miljöutsläpp.  Nato för ett enormt krig mot miljön, och därmed mot hela mänskligheten. Det är ett krig som säkert kommer att resultera i ökade globala spänningar.

Hans Myrebro

Du gillar kanske också...