Kommer historiekunskapen att helt förbjudas?

En väldig sal full med kvasi-historiker.

När skolmyndigheten nyligen ville inskränka historieämnet tidsmässigt och låta undervisningen starta vid år 1700 möttes deras agerande av kraftiga protester. Man ville från flera håll ha kvar Medeltiden och Antiken för att kunna behålla det historiska perspektivet.

Vad man däremot i allmänhet har svalt utan protester är den kvalitetssänkning och som ägt rum, särskilt vad det beträffar modern historia. Samtidigt har undervisningen flyttats ut från en lärosal med fönster utåt världen och placerat den i en åsiktskorridor som är enkelriktad och dåligt upplyst.

De dignitärer som möts i Bilderberggruppen och lägger upp de stora riktlinjerna  för mänskligheten kunde för några år sedan jublande konstatera, att kontrollen över utbildningen förstärkts. ”Man vill tillåta globalisterna att sterilisera världens sanna förflutna. Deras insatser bär ”fantastisk” frukt. Dagens ungdom är nästan fullständigt okunniga om historiens lärdomar…Från globalistens synvinkel förenklar detta faktum läroplanen.” Citatet hämtad från Daniel Estulins bok om Bilderberggruppen, den grupp som med uppkavlade ärmar arbetar på att eliminera historiekunskapen liksom man vill begränsa religionens inflytande. Det outtalade syftet skulle vara att människor som avklätts sin historia och sin religion lättare skulle kunna hanteras som handelsvaror i ett globalt system.

Men varför denna politik? Jo, historiskt medvetande har alltid varit lika förhatligt bland globalisterna, som det har omhuldats i nationalisternas läger. Redan termerna globalist och nationalist uttrycker denna skillnad. För globalisten finns inga nationsgränser och därför ingen anledning att studera det som skiljer vad beträffar historisk och religiös utveckling. Man vill alltså få människor att tappa kompassen och på de sätten göra dem mer brukbara som handelsvaror. Bilderberggruppen liksom Trilaterala kommissionen och Romklubben utgör ett globalistiskt avantgarde. För dem finns nationalisterna endast till som hatobjekt. Så har det varit alltsedan 1900-talets början.

Till Bilderberggruppen inbjuds varje år bland annat någon företrädare för den svenska regeringen för att lära sig sin läxa. Nu senast fanns bland annat Annie Lööf på plats.

Men man nöjer sig inte med målsättningen att uppfostra  ungdomar : ”som är nästan helt okunniga om historiens lärdomar.” Man vill också att det lilla de lär sig ska vara, ”en stiliserad form av världens sanna förflutna”. Både Stalin och Hitler skulle ställa sig upp och applådera en sådan målsättning om de kunde.

Den 19 september 2019 I Strassburg godkände EU-parlamentet med 535 röster för och 66 emot en, ” Joint Motion For a Resolution”, som fastställde den historiebeskrivning angående främst 1900-talet som ska gälla som absolut norm för all framtid. Resolutionen kunde lika gärna vara skriven på ett Bilderbergmöte men var i själva verket framtagen av en grupp agenda-historiker med en politisk målsättning.

Resolutionen var betitlad: ”On the Importance of European Remembrance for the Future of Europé”.  Dokumentet fastställer bland annat:

”…Stresses that the Second World War, the most devastting war in Europé´s history, was started as an immediate result of the notorious Nazi-Sovjet Treaty on Non-Aggression of 23 August 1939, also known as the Molotov-Ribbentrop Pact, and its secret protocols.”

Ett fredstraktat mellan Hitler och Stalin skulle alltså vara orsak till ett förödande storkrig. Här har vi tydligen att göra med kvasi-historiker som är helt styrda med töm och betsel av lika styrda politiker. Inte ett ord om att Franklin Roosevelt redan innan han blev president lovade att krossa Tyskland, och att han som president gjorde allt för att nå det målet. Ingenting om Polens armechef som sommaren 1939 kunde yttra ”Polen vill ha kriget mot Tyskland och Tyskland kommer inte att kunna undvika det, även om de vill”. Eller Churchill´s ord den 3 sept. ”Detta är England krig och målet är att krossa Tyskland.” Frankrike var så bearbetat av USA´s toppdiplomat Bullitt att de inte hade förmåga att stå emot USA´s krigshets. Under tiden gjorde Hitler vad han kunde för att få till stånd en nonaggressionspakt med Polens utrikesminister Beck. När det misslyckades vände han sig till Stalin.

Att Sovjet anges som en utlösande faktor för ett storkrig får sannolikt ses som ett utslag av russofobi – allt för att dölja den förödande allt överskuggande amerikanska målsättningen dikterad av sionistiska krafter. ” Våra judiska intressen kräver den slutliga förintelsen av Tyskland,” W. Jabotinsky, Irguns grundare. Nej, hade man velat med myndighet fastställa orsakerna till Andra världskriget, hade man naturligtvis börjat med att nämna Versailles-diktatet. För att därefter övergå till att redogöra för den krigsförklaring som det Sionistiska världssamfundet levererade vid sin konferens i mars 1933, ” Judea Declares War on Germany”. Det var en krigsförklaring med makt och myndighet eftersom USA oreserverat ställde sig bakom den. Därifrån utgick man, under de närmaste åren att med energi skjuta Hitler framför sig mot den väntade katastrofen som skulle innebära, ” att Tyskland skulle helt förstöras,” för att tala med den sionistiska ordförandes, Samuel Untermayers ord.

Men om man ändå står fastnaglad vid etablissemangets bild av Hitler som krigshetsare, att man inte kan ta till sig de förklaringar som jag givit ovan, så har man mycket svårt att komma förbi Englands och Frankrikes roll i sammanhanget. Andra världskriget startade inte i och med att Tyska trupper gick in i Polen för att ta tillbaka Danzig, som berövats Tyskland 20 år tidigare. 

Kriget blev ett världskrig när England och Frankrike på USA´s order förklarade Tyskland krig den 3 sept 1939. Det fanns ingen anledning till detta. Tyskland hade inte hotat eller visat intresse för dessa länder.

Lika skrämmande är att konstatera att EU-parlamentarikernas historiekunskap uppenbarligen har förintats, om den ens har existerats. Det innebär att de som ska leda Europas öden in i framtiden lika gärna kunde ersättas av zombier. Ja, kanske inte riktigt, för här har dessa parlamentariker också tagit på sig uppgiften att utrusta våra ungdomar med skygglappar och styra dem med piskrapp om de avviker från den ”sanna” vägen genom att själva börja utforska verkligheten. På detta sätt dödar man det intresse för historia som naturligt uppstår hos ungdomar i ett demokratiskt samhälle. Syriens president al-Assad hade tydligen helt rätt när han yttrade att västerländska politiker tycks helt sakna historisk kunskap. 

Man ägnar sig i Bryssel åt perversion, mörkläggning, politisk styrning av och därmed dödförklaring av historiekunskapen.

Historiekunskapen är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle, nu undermineras den från centralt håll. Därför finns förlaget HistorisktKorrekt.se till som en motvikt.

Hans Myrebro

Du gillar kanske också...