NATO som terrororganisation

Bild: Carlos Latuff.

USA/NATO – Ryssland, vilken part är det som är aggressiv? Låt oss börja med lite historik.

1900-talets historieskrivningen kan göras mycket enkel. I maj 1945 avslutades Andra Världskriget. Men redan den 15 september samma år löd stridsropet från Washington: ”Wipe the Soviet Union Off the Map!” Ett topphemligt dokument angav klart: ”The Pentagon envisaged blowing up the Soviet Union with a coordinated nuclear attack directed against major urban areas.” En lista med 66 strategiska mål upprättades.

Planen förverkligades aldrig, och inte heller 1956 års utvidgade plan, som också omfattade Kina kunde gestaltas. Men ledstjärnan för USA var hela tiden att först förinta Sovjet, och när det till slut lyckades 1990 blev det ett huvudbry hur man skulle kunna stoppa Ryssland  i samma tunna. Tappra försök från CIA’s sida i den vägen gjordes under 1990-talet då Jeltsin gärna ställde upp som fylltratt. Först år 2000 när Vladimir Putin tog över rodret kunde flertalet av de kapitalistiska råttorna kastas över bord och ett mödosamt arbete med att täta de hål som dessa gnagare åstadkommit i den ryska kassakistan tog vid.

Men Västmakternas heta dröm om att få kväsa stormakten i öster slocknade aldrig. Den doktrin som man stolt följde var den s.k. Wolfowitz-doktrinen från 1992. Doktrinen klargjorde att hädanefter skulle ingen stat eller komplex av stater tillåtas bli så starkt att det kunde utgöra ett hinder för USA’s imperialistiska strävanden. Ett enat östorienterat Jugoslavien i förbund med ett reformerat Ryssland skulle kunna utgöra ett sådant hot. Därför måste dessa stater elimineras. NATO skulle bli verktyget för att förverkliga slaktandet.

 NATO har som bekant aldrig utgjort en försvarsorganisation och har aldrig försökt bilägga konflikter. Däremot har NATO med nystart 1992 alltid verkat för att blåsa upp konflikter, som kan gagna USA’s imperialistiska intressen. Ukraina är ett sådant exempel vilken redan 2014,  genom den av USA genomförda statskuppen, sågs som en trofé och ett viktigt steg på vägen att störta Putin och därmed ta makten i Ryssland.

Amerikanska tankesmedjor såsom, Rand Cooperation och Atlantic Council, vilka står Pentagon och Vita Huset nära har under tiden arbetat under måttot: ”How to Destoy Russia?” I de nyss nämnda tankesmedjorna finns starka inslag av representanter från olika NATO-länder samt multinationella företag. 

Alltsedan 11 september attentatet i New York 2001, som uppenbarligen var iscensatt av CIA, har terrorn under benämning kriget mot terrorn, varit en huvudlinje i USA’s utrikespolitik. Det har alltså varit ett USA-lett krig för att utbreda terrorn. Och i det kriget har flertalet NATO-stater villigt ställt upp. Ca 10 miljoner människor har fallit offer för denna terror. Lägg därtill hundratusentals byggnader, flyktingströmmar och förstörda skördar. Det har varit USA’s krig, men USA är NATO’s huvud, medan resterande NATO-länder utgör en lydig vargflock för vilken nedlagda och utpekade byten utgör lockbetet. Så stämplar man USA som en terrorstat, måste man följdriktigt stämpla NATO som en dito.

Att USA ännu inte har terrorstämplats är ett tydligt bevis på att denna stat har en oerhörd makt över internationella organisationer och regelverk samt över  lättköpta politiker. 

Det är förvånande att de politiska blindstyrerna i väst, som ständigt påpekar att Ryssland är aggressivt expansionistiskt inte lagt märke till, eller mer precist, inte velat lägga märke till, att Ryssland är tydligen det enda land i världen som frånhänt sig territorium under Putins tid vid makten.  Det hände år 2004 då Ryssland kom överens med Kina om att överföra några stora öar till Kina. I september 2010 kom man överens med Norge om en gränsdragning i Barents hav – ett avtal som inte var förmånligt för Ryssland. Gränsöverenskommelser har även träffats med Estland och Lettland. Ett avtal med Japan innebar att två öar i Kurilerna överlämnades. En fråga; finns det något NATO-land som frivilligt avstått från landområden? Svar NEJ!

Sammanfattning; Hatpropagandan, sanktionerna, kapprustnings-dynamiken, krigshetsen har hela tiden kommit från Västvärldens destruktiva organ, riktad inte bara mot Ryssland, utan blint uppsökande byten.

Mer av denna destruktions-politik finner du i min bok: NATO – ett monster på katastrofkurs. Förlag: Historiskt Korrekt-Cleio International Kommanditbolag

Hans Myrebro

Du gillar kanske också...