Eu´s rötter i Inkvisitionen med HBTQ är som en politisk löshäst

Bild av Pelle Sten (CC BY 2.0).

Det har väl knappast undgått någon att i våra dagar för EU med sin ordförande Ursula von der Leyen, är en ojämn kamp mot de otrogna, främst företrädda av Ungerns premiärminister Viktor Orban.

Kampen påminner alltför mycket om den medeltida motsättningen mellan det allsmäktiga påvedömets inkvisitionsmyndighet, samt avvikande individer och grupper så kallade kättare. Kättare var beteckningen på de personer som bröt kyrkans trosmonopol och liturgi. De som ansåg att varje individ hade rätt att tolka bibeln efter eget gottfinnande eller som fann en väg utanför bibeln, de måste straffas. Först försökte man då att tala personen till rätta, och om detta inte gav resultat, vidta straffåtgärder, i värsta fall tortyr och dödsstraff. 

Fysisk bestraffning är inte aktuell i vår tid, men att straffa de som ställt sig utanför den av auktoriteten fastställda visionen, ser man fram emot. Detta gäller inte enbart i HBTQ-frågor utan även i synen på Ryssland och Kina.

Under Medeltiden gällde det att bildligt, men även konkret, kyssa det kristna korset som symbol för underkastelse under påvedömet. I dagens EU, (som i stort sammanfaller geografiskt med den tidens kristna välde), gäller det att symboliskt kyssa regnbågsflaggan som symbol för HBTQ-rörelsen. Att negligera denna handling kan få dramatiska följder. Så Medeltiden har plötsligt återuppstått i en mångkulturell men enkelspårig värld.

Man har då från bland annat höga företrädare för EU-regimen hävdat att stöttningen av HBTQ-rörelsen genom bestraffning av tredskande stater är motiverad av EU´s stadgar.  Dessa  förbjuder en av politik präglad styrning av det som hör till privatlivet och därmed hörande mänskliga rättigheter. Men man har inte observerat att till mänskliga rättigheter hör även rätten att få röra sig utanför en av EU upprättad åsiktskorridor bevakad av mediala vakthundar.

Och hur kan Eu överhuvudtaget tala om mänskliga rättigheter då organisationens bäste vän är Nato, som under efterkrigstiden varit inblandad i ett fyrtiotal krig med 20 -25 miljoner döda som följd. Detta gäller Nato som organisation eller enskilda Nato-medlemmar. Den intima kontakten mellan de båda organisationerna är klart dokumenterad och bekräftad. Hur kan man då från EU’s håll med blodiga händer tala om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde utan att rikta udden mot Nato? Ej att förglömma ett stort antal ekonomiska sanktioner (straffåtgärder) riktade mot ett flertal länder, framför allt Ryssland. Åtgärderna som drabbar det ryska folket har man motiverat med rysk aggression, något som man dock aldrig har kunnat bevisa att de ägt rum. Jag upprepar; den ryska aggression man yrar om har aldrig bevisats – i motsats till de av Nato/EU frambringade massiva krigshandlingarna.

HBTQ är en central del i en politisk rörelse.

Då Stalin år 1926 insåg att en kommunistisk världsrevolution med hammaren och skäran som vapen inte var möjlig, började man i intellektuella kretsar att tänka om. 

Resultaten blev den s.k. Frankfurtskolan som i slutet av 1920-talet producerade en doktrin, en lärosats, enligt vilken en marxistisk mobilisering i avsikt att störta det västerländska borgerliga samhället skulle ske genom ett kulturkrig. Måltavla i detta kulturkrig var, den kristna kyrkan med dess sexualmoral, familjen som institution samt den nationella staten.

Kyrkans sexualmoral skulle då ersättas så småningom av en HBTQ-rörelse, familjen skulle ersättas av –  vad som helst, och den nationella staten ersättas av de multinationella företagens globala makt, samt av överstatliga myndigheter, såsom EU. För att genomföra dessa idéer krävs ett kraftfullt vapen. Till detta duger inte hammaren och skäran. De fick ersättas av en monopoliserad agendastyrd massmedia 

Man kan undra om EU-parlamentarikerna verkligen förstår, att mitt i det som en gång var ett fritt Europa, arbetar nu dessa politiker med att genomföra en marxistisk vision. Visionens mål är att kunna genomföra en marxistisk världsrevolution. Detta var något som Stalin misslyckades med bl. a därför att Hitler stod i vägen. Men nu kan det kan säkert lyckas därför att man nu helt uppenbart arbetar i ett medeltida kunskaps- mörker. Reell historisk och opartisk omvärldskunskap saknas nämligen generellt i Europa. Detta på grund av en sedan decennier genomförd ovetenskaplig och vinklad historie och  samhälls-information och har därigenom skapat ett ideólogiskt mörker i framför Västvärlden. Detta mörker är den bästa jordmånen för en marxistisk kulturrevolution.

Hans Myrebro

Du gillar kanske också...