Finns det någon anledning för Ryssland att invadera Ukraina?

Bild: flowcomm

eller cirkus Zelenskyj

Spekulationerna går på högvarv i våra dagar runt om i Västvärlden angående tidpunkt för en rysk intervention av Ukraina. Man hör dock aldrig frågan om varför ett sådant militärt företag  skulle äga rum. Vilka motiv skulle från rysk sida vara så enormt viktiga så att man tvunget vill ge sig in på ett krigsäventyr? Det kan vara dags att nu analysera denna fråga. Samtidigt ställa frågan varför det i så fall från NATO-håll är så viktigt att stötta den Ukrainska högerextrema regimen.

Så snart Stalin hade avlidit och Eisenhower tillträtt år 1953 i Washington började den senare engagera USA för att med hjälp av Operation Gladio största den ukrainska kommunistiska regimen , som då utgjorde en del av Sovjetunionen. Men redan 1945 hade USA utsett Sovjet som ett lämpligt objekt för pulvrisering. Man hade därför utarbetat planer för hur unionen skulle förintas med hjälp av ett stort antal A-bomber. Krim skulle dock sparas –därför att Judarna hade redan tidigare tingat på halvön. Ett topphemligt dokument daterat 15 september 1945 angav klart: ”the Pentagon envisaged blowing up the Soviet Union with a coordinated nuclear attack directed against major urban areas. All major cities of the Soviet Union were included in the list of 66 ”stategic targets.”

Denna förintelseplan kom att förnyas år 1956 och utvidgas till att omfatta även Kina. Ingen av planerna kom dock att verkställas, men ambitionen att först störta Sovjet, vilket skedde 1991, för att sedan fullfölja med en balkanisering av Ryssland utgör ännu idag en ledstjärna i USA/NATO´s väg till helvetet. Så redan 1956 avslöjade NATO sitt psykopatiska drag genom planer på att utplåna halva jordens befolkning, ”whats the problem?”  Ja, det är ingen hemlighet att psykopater tänker helt annorlunda.

Ett aktivt stöd till de högerextrema organisationer i västra Ukraina utgick stadigt genom åren från USA och kom inpå 2000-talet att byggas på med EU-miljoner till de nynazistiska grupper som man benämnde ”frontgrupper.”  Dessa gruppers mål var att vid lämpligt tillfälle största den demokratiskt valde presidenten, Viktor Janukovitj, för att etablera en antirysk konfrontations politik.

År 2014 februari, var det dags för en USA-stödd statskupp i Kiev. Joe Biden, John MaCain, Viktoria Nuland samt USA´s ambassadör i Kiev stod i ledningen  för kuppen. Ukraina´s laglige president avsattes och USA´s europasamordnare Viktoria Nuland tillsatte en ny garanterat högerextrem och rysshatande president, Arsenij Jatsenjuk. I hans regering ingick 4 nazister och Carl Bildt kunde direkt klassa den nya regeringen som; ”rimlig och demokratisk.”

Den politik som därefter kom att föras medförde att ryssar som levde i de östra delarna av landet måste barrikadera och försvara sig för att inte bli etniskt förintade. Det vore utomordentligt konstigt om inte Ryssland skulle komma till deras hjälp.

Statskuppen i Kiev genomfördes inte som en ukrainsk folklig massrörelse utan som en av betalda nynazister med stöd från USA´s genomförd kupp. Senare under år 2014 kunde chefen för den USA stödda NED, med uppgift att omstörta regimer, Carl Gershman, beskriva Ukraina som ”den största trofén och ett viktigt steg på vägen att störta Putin.”

Där satt den. Ända sedan 1945 har USA´s mål varit att utplåna först Sovjet-Unionen och när det var gjort, låta Ryssland bli stoppad i samma hål. Ukraina var då och är även nu ett viktigt verktyg för att nå detta mål. Vid sidan om detta har judiska intresse alltsedan Stalins tid, närmare bestämt från 1944, velat tillägna sig Krim. Så USA och Israel har under många år arbetat åt samma mål och sett Ryssland som det stora hindret i att bemäktiga sig Krim.

Men varför skulle Ryssland invadera Ukraina? Nej Ryssland har absolut inget anledning att ödsla pengar och människoliv på att lägga beslag på ett land som har svårt att hålla näsan över vattenytan och från vilket människor flyr i massor redan under fredstid. USA´s övertagande av den reella makten 2014 innebar början på en utförsbacke för nationen, ett utförslopp som endast de stormrika oligarkerna har kunnat dra nytta av.

År 2019 valdes en clown, Volodomyr Zelenskyj, in som Ukraina´s president med överväldigande majoritet. 74 % röstade på Zelensky. Den siffran är nu nere i 24%, så Zelensky har det inte lätt. Så om han kan han göra något radikalt som kan förändra katastrofbilden så vore det perfekt för honom. Att locka in Ryssland i ett krigsäventyr där ryska militära enheter endast kan uppvisa 25 % av NATO´s samlade krigsmakt vore för honom en nåd att drömma om. Inte bara Zelensky´s dröm, utan en dröm för krigsmaskinen NATO för vilken mardrömmen är en värld utan fiender.

Verkligheten avslöjades i en nyligen genomförd undersökning gjord av Levada Center. Undersökningen visar att majoriteten av ukrainarna tror att deras land är under NATO-kontroll, samt att de flesta ryssar skyller krisen, inte på Ukraina, utan på NATO.

Cirkus Zelensky påminner alltför väl om den spännande berättelsen om den fredlige tjuren Ferdinand (Putin), som matadorer och pickadorer  (i detta fall placerade i Bryssel och Washington,) gör allt för att locka in i ett våldsamt äventyr. Till slut får de hjälp av naturen och Ferdinand gör en våldsam rush och rensar rent arenan. Låt oss för Guds skull slippa det scenariet på ett globalt plan.

USA har alltid under de senaste sjuttio åren hotat Ryssland med förintelse. Ryssland har aldrig hotat USA.

Mer om detta och om NATO´s hot mot hela världen kan du läsa i ”NATO- ett Monster på Katastrofkurs.” Klicka på annonsen härintill och du kommer rätt.

Källor;

Wellerstam, Alex, The first Atomic Stockpile Requirements, Sept. 1945

Chosudovsky, Michael, Wipe the Soviet Union out of the map. Global research, dec10.2017

Memorandum for Major General L.R. Groove Sept. 15 1945

Sakwa,Richard, Frontlinje Ukraina, Karneval förlag

Parry, Robert, Bakom kulisserna i Kiev, Karneval förlag

Hans Myrebro

Du gillar kanske också...