De skapade ett blodigt 1900-tal. Del 2. Inbunden bok

$27.83

Författare: Hans Myrebro
Antal sidor: 176
Bindning: Inbunden
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Förlag: Historiskt Korrekt – Cleio International Kommanditbolag

Description

Efter att man läst första delen av ”De skapade ett blodigt 1900-tal”, som på ett pedagogiskt sätt avslöjar de krafter som kunde iscensätta två krig mot Tyskland, så fanns kanske förhoppningen om att i och med att Andra världskriget avslutades och Nationalsocialismen krossats, så skulle de goda krafterna få sin chans och en universell fred skulle råda. Men nej, situationen i Europa och övriga världen har undan för undan blivit mer och mer förintande och krigiskt svårbemästrad. Det var alltså inte Nationalsocialismens agerande som fick författaren att stämpla 1900-talet som ett blodigt århundrade. Nya avslöjanden följer i denna del 2.