Kommer historiekunskap att helt förbjudas?

Kommer historiekunskap att helt förbjudas? En väldig sal full med kvasi-historiker När skolmyndigheten i Sverige år...